ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

info dan

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti (ID) so sestavni del učnega programa, ki dijakom omogoča razširjanje in poglabljanje splošnega in ožjega strokovnega znanja.

Dijaki morajo do konca izobraževanja opraviti:

  • vsebine, obvezne za vse dijake,
  • vsebine, povezane s programom,
  • vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka.

Vsebine, obvezne za vse dijake, organizira in izvede šola. Šola lahko samostojno organizira ali izbere ustrezne ponudnike za izvedbo vsebin, povezanih s programom, iz kataloga obveznih izbirnih vsebin Zavoda RS za šolstvo. Dijaki lahko prosto izbirne vsebine opravijo po internem katalogu šole ali pa v organizacijah in ustanovah izven šole (npr.: verouk, glasbena šola, organizirani športni in plesni treningi, aktivnosti v pevskem zboru in kulturno-umetniških društvih, tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj, aktivna udeležba v šolskem krožku, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji, raziskovalne naloge, tečaji CPP, pedagoško delo v planinski, taborniški in skavtski organizaciji, tekmovanja v znanju, organizirano prostovoljno socialno  delo, sodelovanje v društvih, npr. gasilskem, naravovarstvenem itd.) ter druge vsebine po presoji šole.

Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak lahko izbira sam. Pri izvedbi posameznih dejavnosti šola uporablja tudi programske konkretizacije dejavnosti, ki so pripravljene za dijake, vpisane v gimnazijski program.

RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PROGRAMIH
SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI)

SSI - DRUGI MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI ENOTNI DEL:

 

 

 

 

 

1. športni dnevi

38*

24

18

16

96

2. ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturnih spomenikov

18

18

18

18

72

3. seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju

6

 

 

 

6

4. ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd.

6

 

 

 

6

5. zdravstvena vzgoja

 2

12

2

18

SKUPAJ

70

54

38

36

198

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

 

 

 

 

1. metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad

6

 

 

 

6

2. naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke)

4

6

6

22

3. spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja

4

12

6

 

22

4. ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici

 

12

6

4

22

5. poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja

 

 

 

4

4

SKUPAJ

20

30

12

14

76

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:

30*

28

14

6

78

Skupno število ur za interesne dejavnosti

120

112

70

56

352

* Športni tabor v 1. letniku SSI vsebuje 3 ure naravoslovnih dni, 18 ur športnih dni in 19 ur PPIV.

RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PRENOVLJENIH PROGRAMIH
SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (SPI)

Drugi model interesnih  dejavnosti velja za vse letnike SPI programov.

SPI - DRUGI MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI ENOTNI DEL:

 

 

 

 

1. športni dnevi

24

24

24

72

2. ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju

18

18

 

36

SKUPAJ

42

42

24

108

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

       

1. metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad

4

 

 

4

2. naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke)

6

 

 

6

3. ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov

 

8

 

8

SKUPAJ

10

8

 

18

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:

12

14

8

30

Skupno število ur za interesne dejavnosti

64

64

32

160


RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PRENOVLJENIH PROGRAMIH
POKLICNO-TEHNIŠKEGA  IZOBRAŽEVANJA (PTI)

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

1. letnik

2. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI ENOTNI DEL:

 

 

 

1. športni dnevi

12

6

18

2. ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave

12

6

18

3. ogled študijske knjižnice

6

 

6

SKUPAJ

30

12

42

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

 

 

1. spoznavanje organizacije področja panoge, strokovna ekskurzija

6

6

12

2. ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov

6

6

12

3. ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga)

6

 

6

SKUPAJ

18

12

30

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:

16

8

24

Skupno število ur za interesne dejavnosti

64

32

96

 

NEOPRAVLJENE INTERESNE DEJAVNOSTI IN NADOMEŠČANJE LE-TEH

ID morajo biti opravljene do 10. 5. 2022  za zaključne letnike in do 10. 6. 2022  za ostale letnike. Po teh rokih se opravljajo v času popravnih izpitov.

Dijak, ki ne bo opravil določene ID v organizaciji naravoslovnega aktiva, bo odsotnost lahko nadomestil s pripravo obsežnejše seminarske naloge s področja, ki ga dejavnost pokriva.

Dijak,  ki ne bo opravil ID v organizaciji  družboslovnega aktiva,  bo svojo odsotnost lahko nadomestil s pohodom okrog Brda oz. na Županovem teku.

Dijak, ki ne bo opravil ene ali več ID v organizaciji splošnokulturnega aktiva, bo  vodji KD prinesel vstopnice s kulturnih prireditev, ki jih bo obiskal sam.

Dijak, ki ne bo opravil ID v organizaciji športnega aktiva, bo lahko nadomestil odsotnost  po dogovoru z učiteljem, ki je nosilec športnih dni za posamezni letnik. Za zaključne letnike bo naknadni športni dan organiziran maja. Dijak, ki ima celoletno ali začasno opravičilo (delno ali polno) za vsebine ID športnega aktiva, se dogovori z učiteljem športne vzgoje in odgovornim za izvedbo ŠD (vadi delno, pomaga pri izvedbi ŠD, opravi seminarsko nalogo ...) oziroma jih opravi, ko bo zdrav. Dogovor se zapiše en teden po dostavi opravičila. Možna je tudi podobna aktivnost (na lastno odgovornost) s podanim poročilom, temo pa določi organizator.

Zdravnik izda opravičilo na podlagi opisa vsebin športnih dni, ki ga dijak dobi pri učitelju športne vzgoje. Zdravniško opravičilo mora jasno opredeljevati, kaj dijak sme in česa ne sme delati, dostavi ga septembra oz. takoj po nastanku vzroka.

Dijak,  ki ne bo opravil ID v organizaciji elektro aktiva,  bo svojo odsotnost lahko nadomestil  s pohodom  ali tako, da bo napisal seminarsko nalogo (možen tudi ogled podobnega sejma s podanim poročilom), temo pa določi organizator.

Dijak,  ki ne bo opravil ID v organizaciji strojnega aktiva, dejavnost lahko nadomestil tako, da bo napisal seminarsko nalogo (možen tudi ogled podobnega sejma ali podjetja s podanim poročilom), temo pa določi organizator.

Dijak,  ki ne bo opravil ID v organizaciji računalniškega aktiva,  bo svojo odsotnost lahko nadomestil tako, da bo napisal seminarsko nalogo (možen tudi ogled podobnega sejma s podanim poročilom), temo pa določi organizator.

 

PROSTA IZBIRA DIJAKOV

V internem katalogu šole so navedene dejavnosti, v katere se vključijo dijaki na osnovi proste izbire. Izvajajo jih učitelji naše šole. Dijake bo o ponudbi šole seznanil razrednik v prvi polovici septembra. Na osnovi prijav bodo učitelji določene dejavnosti tudi izvajali.  

Za tečaje in krožke je cena enotna, in sicer 1,8 €/uro (razen priprav na poklicno maturo, priprav na predmet splošne mature FIZ 5. predmet, priprave na tekmovanja). Organizirali jih bomo, če se bo prijavilo vsaj 10 dijakov. O ceni tečajev in krožkov (CPP, tečaj prve pomoči, plesni tečaj itd.), ki jih bodo izvajali zunanji sodelavci, bodo dijaki seznanjeni na  prvem sestanku z mentorji. 

 

maj 2022
ptsčpsn
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

https://www.facebook.com/sts.sckr   https://www.instagram.com/sts.sckr/

inovativna pedagogika     TELMS

 

office-365-cloud    cisco

 

razstava
  FOTOGRAFSKE RAZSTAVE

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information