ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

Popravni izpiti za občane in dijake s podaljšanim statusom

Dijaki s podaljšanim statusom in občani, ki  ste se prijavili na spomladanski rok poklicne mature in morate pred tem opraviti še popravni izpit, boste le tega  lahko opravljali 27. ali 28.maja 2020. Točen datum in ura bosta objavljeni v torek, 26. maja 2020 na tej spletni strani. Na izpit se lahko prijavite v tajništvu šole ali izpolnjeno in skenirano/slikano pdfprijava_k_izpitu.pdf pošljite na elektronski naslov lijana.medic.jermancic@sckr.si do ponedeljka, 25. maja 2020. Poleg predmeta obvezno napišite še ime in priimek učitelja, prI katerem boste opravljali izpit.

 

 

Informacije ob koncu šolskega leta za dijake 3.Re

Zaključek pouka 

Dijaki 3. Re morate imeti zaključene ocene 22. maja 2020 do 10.00.

 

Spričevala

boste prejeli v ponedeljek, 25. maja 2020 ob 10.00 v učilnici 275. Dijaki, ki spričeval ne boste prevzeli po objavljenem razporedu,  jih boste lahko prevzeli v tajništvu šole v času uradnih ur.

Dijaki, ki se ne nameravate vpisati v poklicno tehniško izobraževanje boste ob prevzemu spričeval vrnili tudi ključe garderobnih omaric in kartice za malico.

Šolske učbenike boste vračali po končanem zaključnem izpitu  v skladu z navodili, ki vam jih pošilja knjižničarka.

 

 Priprave na zaključni izpit

Priprave na zaključni izpit iz slovenščine bodo potekale  27.5. 2020.od 10.30 do 13.00 v učilnici 275.

  

Popravni izpiti 

Prvi rok popravnih izpitov bo potekal od 1. do 3. junija 2020. V tem roku dijaki lahko opravljajo 2 popravna(ali dopolnilni) izpita še pred opravljanjem zaključnega izpita.

Dijaki, ki boste v tem roku želeli opravljati izpit se morate prijaviti najkasneje v  ponedeljek, 25.5.2020 pri razredniku, v tajništvu šole ali elektronsko na naslov: lijana.medic.jermancic@sckr.si  (obrazec prijava na izpit je v prilogi – poleg predmeta obvezno napišite tudi učitelja).

Razpored izpitov bo objavljen v četrtek, 28.maja na spletni strani šole pod zavihkom Obvestila.

Drugi rok bo potekal od 1. julija do 3. julija 2020. Na ta rok se lahko prijavite v tajništvu šole do vključno 24.6.2020. Razpored izpitov bo objavljen 27. 6. 2020.

Tretji rok bo potekal od 17.avgusta 2020. Rok za prijavo je 6. julij 2020.Razpored izpitov bo objavljen 13.julija 2020.

V skladu z navodili MIZŠ se dijaki zaključnih letnikov letošnje leto lahko udeležijo vseh treh rokov na ne samo dveh kot v ostalih šolskih letih.

pdfprijava_k_izpitu.pdf

Informacije ob koncu šolskega leta za dijake 3.Ee in 3.Me

Spričevala

boste prejeli v ponedeljek, 25. maja 2020 ob 10.00 v učilnici 323 (3.Ee) in 339 (3.Me) Dijaki, ki spričeval ne boste prevzeli po objavljenem razporedu,  jih boste lahko prevzeli v tajništvu šole v času uradnih ur.

Dijaki, ki se ne nameravate vpisati v poklicno tehniško izobraževanje boste ob prevzemu spričeval vrnili tudi ključe garderobnih omaric in kartice za malico.

Šolske učbenike boste vračali po končanem zaključnem izpitu  v skladu z navodili, ki vam jih pošilja knjižničarka.

Priprave na zaključni izpit

Priprave na zaključni izpit iz slovenščine bodo potekale  4. junija 2020 ob 8.00

  

Popravni izpiti 

Prvi rok popravnih izpitov ste imeli že konec januarja. Tisti, ki se v januarju niste udeležili popravnih izpitov, se jih lahko  od 1. do 3. junija 2020. V tem roku lahko opravljate 2 popravna(ali dopolnilna) izpita še pred opravljanjem zaključnega izpita.

Dijaki, ki boste v tem roku želeli opravljati izpite, se morate prijaviti najkasneje v  ponedeljek, 25.5.2020 pri razredniku, v tajništvu šole ali elektronsko na naslov: lijana.medic.jermancic@sckr.si  (obrazec prijava na izpit je v prilogi – poleg predmeta obvezno napišite tudi učitelja).

Razpored izpitov bo objavljen v četrtek, 28. maja na spletni strani šole pod zavihkom Obvestila.

Drugi rok bo potekal od 1. julija do 3. julija 2020. Na ta rok se lahko prijavite v tajništvu šole do vključno 24.6.2020. Razporedi izpitov bo objavljen 27. 6. 2020.

Tretji rok bo potekal od 17.avgusta 2020. Rok za prijavo je 6. julij 2020.Razpored izpitov bo objavljen 13.julija 2020.

V skladu z navodili MIZŠ se dijaki zaključnih letnikov letošnje leto lahko udeležijo vseh treh rokov in ne samo dveh kot v ostalih šolskih letih.

pdfprijava_k_izpitu.pdf

Informacije ob koncu šolskega leta za dijake zaključnega letnika srednje strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja

Zaključek pouka 

Dijaki 4. letnika srednjega strokovnega in 2. letnika poklicno tehniškega izobraževanja morate imeti zaključene ocene 22. maja 2020 do 10.00.

Spričevala

boste prejeli v ponedeljek, 25. 5. 2020.pdfRazpored_za_podelitev_spričeval_zaključnim_letnikom.pdf . Dijaki, ki spričeval ne boste prevzeli po objavljenem razporedu,  jih boste lahko prevzeli  tajništvu šole v času uradnih ur.

Ob prevzemu spričeval boste vrnili tudi ključe garderobnih omaric in kartice za malico.

Šolske učbenike boste vračali po končani maturi v skladu z navodili, ki vam jih pošilja knjižničarka

 Priprave na poklicno maturo

Priprave na pisni del  poklicne mature bodo potekale od 25. 5 do 28.5. 2020. Razpored priprav, ki se jih boste lahko udeležili v šoli ali na daljavo je v prilogi 

 pdfPriprave_-_POM_pisno_maj_2020.pdf

Priprave na ustni del poklicne mature pa bodo potekale od 8. do 12. 6. 2020 na enak način kot priprave na pisni del.

  

Popravni izpiti 

Dijaki zaključnih letnikov boste v skladu z navodili MIZŠ lahko opravljali popravne izpite v  3 rokih.

Prvi rok popravnih izpitov bo potekal 27. in 28. maja 2020. V tem roku dijaki zaključnih izpitov lahko opravljajo 1 popravni izpit še pred opravljanjem mature oz poklicne mature.

V tem roku lahko dijaki tudi opravljajo 1 predmetni izpit za izboljšanje ocene.

Dijaki, ki boste v tem roku želeli opravljati izpit se morate prijaviti najkasneje v  ponedeljek, 25.5.2020 pri razredniku, v tajništvu šole ali elektronsko na naslov: lijana.medic.jermancic@sckr.si  (obrazec prijava na izpit je v prilogi – poleg predmeta obvezno napišite tudi učitelja).

Razpored izpitov bo objavljen v torek, 26.maja na spletni strani šole pod zavihkom Obvestila

Drugi rok bo potekal od 1. julija do 3. julija 2020. Na ta rok se lahko prijavite v tajništvu šole do vključno 24.6.2020. Razporedi izpitov bo objavljen 27. 6. 2020.

Tretji rok bo potekal od 17.avgusta 2020. Rok za prijavo je 6. julij 2020.Razpored izpitov bo objavljen 13.julija 2020.

 

pdfprijava_k_izpitu.pdf

Urnik dijakov zaključnih letnikov, ki se bodo udeležili zaključevanja ocen v šoli

Obvestilo dijkom zaključnih letnikov

Dijaki zaključnih letnikov, ki ste se z učitelji dogovorili, da boste v naslednjem tednu, to je od 18. do 22. maja 2020, popravljali ali izboljševali oceno v šoli, prosimo, da upoštevate priložena navodila. Ocenjevanja se udeležite v skladu s priloženm urnikom. 

Dijaki, ki se z učiteljem niste dogovorili za ocenjevanje v šoli, boste ocenjeni na daljavo.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta.

pdfURNIK_docx.pdf

pdfPravila_obnašanja_v_šoli_za_preprečevanje_okužbe_z_virusom_SARS_.pdf

Obvestila za dijake zaključnih letnikov

Dijaki zaključnih letnikov (2.Ei/Mi, 2 Ri, 3.Re, 4. Ea/Mb, 4. Ra, 4. Ma/Rb) se boste ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov 18. maja vrnili v šolo.

Pouk v tednu od 18. 5. do 22. 5. 2020 bo namenjen popravljanju, izboljševanju in zaključevanju ocen v dogovoru z učitelji, predvsem pri predmetih, ki jih boste opravljali na maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu.

Večino ocen boste imeli zaključenih do vključno 15. maja 2020.

Dijaki, ki boste do 15. 5. 2020 že imeli zaključene ocene pri posameznih predmetih, vam  v naslednjem tednu ne bo potrebno priti k pouku.

Urnik bo objavljen predvidoma v petek, 15. 5. 2020.

Od 25. 5. 2020 pa bodo potekale priprave na maturo, poklicno maturo oz. zaključni izpit. Razpored bo objavljen najkasneje 22. 5. 2020.

K pouku v šoli se boste vrnili le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal).

Ob ponovnem vstopu v šolo boste mladoletni dijaki prinesli  podpisano izjavo staršev (priloga).

Polnoletni dijaki boste izjavo dijaka (priloga) izpolnili in podpisali sami.

Za dijake, ki ne boste mogli priti v šolo, bodo priprave na maturo, poklicno maturo in zaključni izpit organizirane tudi na daljavo.

V šoli boste morali upoštevati vse higienske ukrepe (priloga).

V učilnici bo lahko sedelo do 15 dijakov, vsak dijak bo sedel v svoji klopi. Kolikor bo to možno boste imeli ves pouk v isti učilnici (kombinirani oddelki v dveh učilnicah). Medosebna razdaja med dvema osebama mora biti ves čas vsaj 1,5 do 2 metra (prihod v šolo, na hodnikih in v učilnici).

V šoli boste morali priti s svojo zaščitno masko. Priporočamo uporabo pralnih zaščitnih mask.  Za nujne primere boste maske dobili tudi v šoli. Navodila za pravilno namestitev in snemanje maske najdete tukaj. 

Organizirane šolske malice ne bo. Hrano in pijačo boste prinesli s sabo in jo pojedli v učilnici.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta.

Aljaž Rogelj, ravnatelj STŠ

 

 pdfSplošni_higienski_ukrepi.pdf

pdfIzjava_staršev_mladoletnega_dijaka_pred_vstopom_v_šolo.pdf

pdfIzjava_polnoletnega_dijaka_pred_vstopom_v_šolo.pdf

pdf9992_Sklep_RSK_za_pediatrijo_8._korespondencna_seja_30042020.pdf

 

 

ODPOVED DOGODKA – Strokovni posvet z delodajalci, maj 2020

Spoštovani delodajalci,

zaradi znanih razmer vas obveščamo, da dogodek Strokovni posvet z delodajalci v mesecu maju 2020 odpade. Zahvaljujemo se vam za vašo morebitno pripravljenost na sodelovanje na letošnjem dogodku ter vas obveščamo, da vas bomo o novem terminu navedenega dogodka naknadno obvestili.

Ostanite zdravi!

Viktor Stare, organizator dogodka
Jože Drenovec, direktor ŠC Kranj

Prijava v 1.letnik srednješolskih programov

Vabimo vas k oddaji prijavnic v izobraževalne programe STŠ:

  • Štiriletni programi: ELEKTROTEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE in TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
  • Triletni programi: ELEKTRIKAR, MEHATONIK OPERATER IN RAČUNALNIKAR

Kandidate za vpis v 1. letnik srednje šole obveščamo, da prijavnico za vpis v začetni letnik srednje šole lahko pošljete do vključno 11. maja 2020, in sicer:

  • Priporočeno po pošti na naslov Šolski center Kranj, Kidričeva c. 55, 4000 Kranj     ALI
  • Skenirano ali fotografirano prijavnico pošljete na elektronski naslov svetovalne delavke: mirjana.erlah.kosnik@sckr.si

Pomembno obvestilo: KANDIDAT ODDA SAMO ENO PRIJAVNICO,  ŽIG ŠOLE IN PODPIS RAVNATELJA/ICE NISTA OBVEZNA.

 

Več informacij v zvezi z vpisom v 1. letnik in obrazec Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole najdete na tej spletni strani pod zavihkom VPIS.

 

Povabilo k ustvarjanju

iskrive karte2mSpoštovana dijakinja, dijak, študentka, študent,

na Šolskem centru Kranj smo se odločili, da vas povabimo k ustvarjanju iskrivih prispevkov, ki se bodo nanašali na podobe iz Iskrivih kart, ki smo jih pred kratkim izdali skupaj z akademskim slikarjem Cirilom Horjakom. Hudomušne, zvedave predvsem pa iskrive podobe znamenitih Slovencev naj spodbudijo k razmišljanju o njihovem življenju in ustvarjanju. Pričakujemo, da svoja razmišljanja zapišete in nam jih pošljete, v želji da skupaj ustvarimo zbirko vaših pogledov v obliki razprav, zgodb, esejev ali pesmi. 

Sodelujete lahko le z enim prispevkom.

Več...

avgust 2021
ptsčpsn
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

https://www.facebook.com/sts.sckr   https://www.instagram.com/sts.sckr/

inovativna pedagogika     TELMS

 

office-365-cloud    cisco

 

razstava
  FOTOGRAFSKE RAZSTAVE

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information