ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

Organizacija pouka

Teoretični in praktični pouk potekata v eni zgradbi. Športno vzgojo izvajamo v športni dvorani poleg šole. Šola in športna dvorana sta med seboj povezani s podzemnim hodnikom.

Pouk na šoli izvajamo v dopoldanskem času.

Časovni razpored ur in odmorov

Več...

Razpored oddelkov v šolskem letu 2018/2019

Več...

Šolska prehrana

Dijaki imajo pravico do dnevnega toplega obroka za vsak dan prisotnosti pri pouku; ta pravica ni prenosljiva. Sestavo, obseg in kakovost dnevnega toplega obroka določi v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah minister za šolstvo v sodelovanju z ministrom za zdravje.

Več...

Učbeniški sklad

Učbenike si v učbeniškem skladu lahko sposodijo dijaki vseh letnikov in smeri brez predhodnega naročila. Izposojevalnina znaša največ tretjino nabavne cene vseh v kompletu izbranih učbenikov. Znesek izposojevalnine starši plačajo po položnici.

Več...

Šolski sklad

Osnovni namen šolskega sklada je vsem udeležencem v šoli z zbranimi sredstvi omogočiti boljše pogoje za delo.

Starši in dijaki v šolski sklad prispevajo prispevek v skladu s sklepom Upravnega odbora šolskega sklada, Sveta staršev in Sveta zavoda. Starši se na prostovoljni osnovi lahko odločijo za višji prispevek. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen, za katerega so bila zbrana. Sredstva se vodijo na posebnem evidenčnem računu šole.

Za šolsko leto 2018/2019 bomo v okviru šolskega sklada namenili posebno pozornost raziskovalnemu delu dijakov in izboljšanju materialnih pogojev dela.

Izboljšanje materialnih pogojev dela

Financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa:

 • za papir in pisna preverjanja pri vseh predmetih ter fotokopije učnih gradiv in testnih pol (80% od skupnih stroškov);
 • pisarniški material (20% od skupnih stroškov);
 • za obvestila, namenjena dijakom.

 

Delo z nadarjenimi in ustvarjalnimi dijaki

Potrebno je razviti trajnejše oblike dela z nadarjenimi in ustvarjalnimi dijaki. Pomembno je ustvariti pogoje, ki spodbujajo dijake k razvoju njihovih potencialnih sposobnosti, talentov in nagnjenj. S sredstvi sklada bomo podpirali:

 • izjemne dosežke na različnih predmetnih področjih (raziskovalne in projektne naloge);
 • prireditve na šoli, namenjene dijakom (fazanovanje, natečaj za najboljše fotografije, kvizi s posameznih področij);
 • šolski radio;
 • dijake, ki so uspešni na državnih tekmovanjih;
 • literarno ustvarjalnost dijakov (šolski časopis);
 • likovno in drugo ustvarjalnost dijakov (razstave dijakov, priprava kulturnih programov);
 • športno dejavnost (sodelovanje dijakov v ŠKL, športna tekmovanja);
 • večerna srečanja, namenjena dijakom, staršem in profesorjem.

 

Informiranje dijakov

Za pravočasno in točno informiranje dijakov uporabljamo:

 • spletno stran, na kateri objavljamo okrožnice in druga sporočila (http://www.sckr.si)
 • spletno objavo urnika in nadomeščanj; 
 • pisna obvestila o rokih za prijavo in razpored izpitov; 
 • panoje za predstavljanje dejavnosti v knjižnici; 
 • predstavitve raziskovalnih nalog, izdelkov, dejavnosti ob zaključku šolskega leta; 
 • LCD zaslone v vhodni avli ter večnamenskem prostoru in  MIC-u.

Šola in starši

PRAVILA

Na začetku šolskega leta ravnatelj Srednje tehniške šole ter razredniki seznanijo starše z značilnostmi izobraževalnega programa, šolskimi pravili in organizacijo dela šole.

Več...

avgust 2021
ptsčpsn
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

https://www.facebook.com/sts.sckr   https://www.instagram.com/sts.sckr/

inovativna pedagogika     TELMS

 

office-365-cloud    cisco

 

razstava
  FOTOGRAFSKE RAZSTAVE

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information