ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

1. mednarodni Festival primerov dobre prakse - TŠC Kranj, 19.9.2012

FESTMEH 2013:  http://www.sckr.si/festmeh  

Spoštovane kolegice, kolegi!

1. mednarodni Festival primerov dobre prakse iz mehatronike je za nami. Predstavljenih je bilo veliko novih, dobrih praks in idej, kako narediti pouk zanimiv za dijake. Kako jim, kot profesorji - mentorji, dati čim več znanja za realne situacije, ki jih čakajo po zaključku srednješolskega izobraževanje ter jim s tem omogočiti čim lažji prehod na fakultete ali pri zaposlitvi. Bistveno je, da imajo po zaključku šolanja veliko željo po mehatroniki. Kajti le želja po tehniki, radovednost, ustvarjalnost, so gonilo napredka in uspeha, posameznika in družbe.

Mislim, da je Festival dosegel svoj namen širjenja dobrih praks med profesorji in pogleda na stanje izobraževalnega procesa danes. Za prispek na Festivalu se vsem sodelujočim najlepše zahvaljujem.

Lep pozdrav in na snidenje naslednje leto.

Primož KURENT

 

Dear fellow teachers,

Our First Festival in Good Practices in Teaching Mechatronics is behind us. Many good practices and ideas for making the study attractive for students were presented. The focus is on how we, as teachers - mentors, transfer as much knowledge as possible for the real situations that are awaiting them after they finish their secondary school education and at the same time enable them an easy transition to university or to getting a job. It is essential that after finishing their education they are still enthusiastic about mechatronics as only curiosity, creativity and love for technical solutions are the driving forces of advancement and success, of an individual as well as in society.

I trust the Festival met our intentions to share good practices among teachers and critically review the situation in our schooling system today. I would like to thank you all for your contribution from all my heart.

See you next year.

Yours Sincerely

Primož Kurent

 

pdfPROGRAM FESTIVALA

pdf1st International Festival of Good Pratice in Mechatronics Program

 

pdfPRISPEVKI PO SEKCIJAH

pdfPOVZETKI PRISPEVKOV

 

Vsebine:

1. Pristopi, strategije in oblike dela pri pouku stroke v IP mehatronike s preverjeno učinkovitostjo

2. Ugotavljanje znanja v modulih pri stroki v IP mehatronike

3. Uvajanje novosti iz katalogov znanj pri stroki v IP mehatronike

4. Aktivna raba IKT pri stroki v IP mehatronike

5. Medpredmetno in timsko povezovanje v IP mehatronike

6. Učne situacije v IP mehatronike

7. Projektni teden kot učna situacija v IP mehatronike

8. Izdelki oz. storitve za 2. izpitno enoto zaključnega izpita ter 4. izpitno enoto poklicne mature

9. Delo z nadarjenimi

 

docxNavodila za oblikovanje prispevkov

docInstructions for writing the article

 srebrni sponzorbronasti sponzor

junij 2020
ptsčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930