ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

Vizija VSŠ ŠC Kranj: Postati odlična šola za poklice in družbo prihodnosti

Izpitni red

Pogoji za opravljanje izpita

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (UL RS, št. 71/2009) so opravljene vaje in seminarske naloge oz. drugi izdelki, določeni s študijskim programom, pogoj za opravljanje izpita.

Razpis izpitnih rokov

Izpitni roki - datumi za opravljanje izpitov - so objavljeni na oglasni deski in na spletnih straneh višje šole najmanj 30 dni vnaprej, za opravljanje delnih izpitov pa 7 dni vnaprej.

Zaradi preglednosti so izpitni roki razpisani ločeno:

 • za vsak način študija - redni, izredni za določen predmet,
 • za vsakega predavatelja - nosilca predmeta.

Prijava na izpit

Študent se prijavi na izpit najkasneje 5 dni pred izpitnim rokom, k diplomskemu izpitu pa v roku, ki ga določi ravnatelj. Prijava na izpit je možna le preko spletne strani šole.

Na izpit se lahko študent prijavi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Rok za prijavo še ni potekel.
 • Študent je vpisan v način študija, za katerega je rok razpisan.
 • Študent je vpisan v študijskem letu, v katerem je izpit razpisan (lahko tudi samo evidenčno).
 • Predmet, na katerega se študent prijavlja, je na seznamu obveznih ali izvajanih izbirnih predmetov študijskega programa, v katerem je ali pa je bil vpisan. Predmeti programa, pri katerem je ali je bil študent pogojno vpisan, pri tem ne štejejo. To pomeni, da sme študent, ki je pogojno vpisan v drugi letnik, opravljati le izpite iz predmetov prvega letnika.
 • Študent ni že prijavljen na kateri drugi rok, ki ga je še možno odjaviti.
 • Študent ima urejene vse finančne ali druge obveznosti. V nasprotnem primeru je prijava na izpit blokirana.

Zahteve in omejitve

Če je študent evidenčno vpisan, se ne more prijaviti na delne izpite.

Če so z izobraževalnim programom predvideni delni izpiti, ima študent pravico vsakega opravljati enkrat.

Študent je lahko razporejen le k enemu izpitu na dan.
Pisni del izpita traja najmanj 45 minut in največ 90 minut.
Ustni del izpita traja največ 20 minut oziroma največ 30 minut, če se izpit opravlja samo ustno.

Študent ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit.

Plačevanje izpitov

Študent lahko opravlja izpit pri enem predmetu brez plačila v programu, v katerega je vpisan pri rednem  in izrednem študiju trikrat.

V primeru, da mora študent plačati izpit, študenta na to opozori sistem pri prijavi na razpisan izpitni rok. Na podlagi prejete prijave šola študentu po pošti pošlje račun s položnico za plačilo izpita. Študent je dolžan plačati znesek pristopa k izpitu. V kolikor se študent odjavi od izpita pravočasno (3 dni pred razpisanim izpitnim rokom), položnice ne plača. Če se študent ne odjavi pravočasno od izpita (3 dni pred razpisanim izpitnim rokom), mora opraviti plačilo izpita.

Razpored kandidatov za izpit

Na podlagi 15. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (UL RS, št. 71/2009) mora biti razpored kandidatov za izpit objavljen najmanj dva dni pred rokom za opravljanje izpita. Študenti lahko pogledajo razpored prijav na spletni strani višje šole preko zavihka »prijava na izpite«. Seznam prijavljenih je objavljen pri opombah posameznega roka za predmet.

Razpored kandidatov za ustni del izpita mora biti objavljen hkrati z objavo rezultatov pisnega dela izpita.

Opravljanje izpita

Med opravljanjem izpita morajo študentje upoštevati navodila predavatelja. Ne smejo uporabljati nedovoljenih pripomočkov, prepisovati ali sodelovati z ostalimi študenti in motiti drugih s svojim vedenjem.

Ob neupoštevanju tega pravila se ravna v skladu z določbami pravilnika Internih šolskih pravil.

Objavljanje rezultatov izpita

Rezultati pisnega dela izpita morajo biti objavljeni najkasneje v desetih dnevih, ocena ustnega dela izpita pa takoj po koncu izpita. Rezultati izpitov so objavljeni na spletni strani šole.

Vpogled v pisni izpit

Študent ima pravico vpogleda v popravljeni oziroma ocenjeni pisni izpitni izdelek v rokih in na način, ki ga določi predavateljski zbor.

Študent lahko v treh dneh po seznanitvi z oceno, ki jo je dobil na izpitu, predloži ravnatelju ugovor na oceno.

Odjava izpita

Študent se lahko odjavi tri dni pred rokom za opravljanje izpita.

Če se študent ne odjavi pravočasno, če iz neupravičenih razlogov ne pride na izpit ali če izpit prekine, ni ocenjen, se šteje, da je izkoristil en izpitni rok. O upravičenosti razlogov odloča ravnatelj.

Izboljšanje ocene izpita

Če želi študent izboljšati oceno že opravljenega izpita, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpita. Upošteva se boljša ocena.

Priznavanje predhodno pridobljenega formalnega, neformalnega znanja in z delom pridobljenega znanja

Študent lahko uveljavlja priznavanje formalno in neformalno predhodno pridobljenega znanja na podlagi 6. člena Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 20/2010) in na podlagi Meril za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja in spretnosti VSŠ ŠC Kranj.

Postopek prijavljanja in odjavljanja izpita

 • Izpit je mogoče prijaviti ali odjaviti preko kateregakoli računalnika, povezanega v internetno omrežje.
 • Pri tem postopku upoštevajte zaporedje naslednjih korakov:
 • Izberite povezavo PRIJAVE NA IZPITE (stran VSŠ, meni na desni strani).
 • Izberite povezavo, ki določa PROGRAM, NAČIN ŠTUDIJA in KRAJ OPRAVLJANJA IZPITA (npr. Mehatronika - redni - Kranj). Prijavite se lahko le na roke, ki so razpisani za vaš program in način študija.
 • Poiščite PREDMET in PREDAVATELJA, pri katerem nameravate opravljati izpit. Izberite nosilca predmeta, ki ga imate vpisanega v indeksu.
 • V tabeli izpitnih rokov poiščite in izberite ustrezni ROK glede na DATUM (npr. tretji redni). Poleg datuma sta v tabeli podana tudi ČAS in PROSTOR opravljanja izpita, sledi pa še OPOMBA.
 • Na zaslonu se izpišejo ZBRANI PODATKI O ROKU, na katerega se prijavljate. Še enkrat preverite, če ste izbrali pravi rok.
 • V ustrezno polje vnesite svojo VPISNO ŠTEVILKO in GESLO, ki ju dobite ob vpisu.
 • Postopek zaključite z izbiro gumba PRIJAVI oziroma ODJAVI.
 • V primeru uspešne prijave se na zaslonu izpiše POTRDITEV zahtevka, po elektronski pošti pa prejmete obvestilo o prijavi ter potrditveno kodo.
 • Če postopek ni uspel, nadaljujte, kot zahtevajo navodila na zaslonu.

Na delne izpite se prijavite samo enkrat - to je samo na prvi delni izpit. Če ste uspešni in imate opravljene vse obveznosti pri predmetu, pristopite k drugemu delnemu izpitu brez ponovne prijave.

Tekoče spremljajte morebitne spremembe, ki bodo objavljene za izbrani rok pod OPOMBA.

Po poteku roka je objavljen dokončni seznam prijavljenih kandidatov pod rubriko OPOMBA. Obvezno preverite, če ste na seznamu. Če niste na seznamu, se povežite z referatom šole.

Rezultate si študent ogleda pod svojo vpisno številko in geslom pri pregledih prijav in ocen  ali v e-indeksu.

Postopek pregledovanja ocen in prijav

Vsak študent lahko spremlja in preverja svoje ocene tekočega študijskega leta in prijave na izpite.
To izvedete po naslednjem postopku:

 • Izberite povezavo PRIJAVE NA IZPITE (stran VSŠ, meni na desni strani).
 • Izberite PREGLED PRIJAV IN OCEN.
 • Vpišite VPISNO ŠTEVILKO in GESLO (POZOR! DODELJENEGA GESLA, KI GA DOBITE OB VPISU, NE SMETE SPREMINJATI) in kliknite PREGLED.
 • Na ta način imate takojšen vpogled in potrditev prijave na izpit.

slovensko english      Šola prihodnosti

december 2022
ptsčpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

erasmus

 

Skupnost VSS 220

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information