ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

Vizija VSŠ ŠC Kranj: Postati odlična šola za poklice in družbo prihodnosti

Pogosta vprašanja glede vpisa, študija in praktičnega izobraževanja

1. KDAJ POTEKA PRVI PRIJAVNI ROK?

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 15. februarja do 18. marca 2022.

 

2. KAKO POTEKA PRIJAVA?

Prijavite se z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps

Prva možnost: Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

ALI

Druga možnost: Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani, ga podpišete in skeniranega pošljete na e-naslov: vps@sc-celje-si>

 

3. KDAJ JE ZADNJI DAN ZA PRIJAVO?

Zadnji dan za prijavo je 18. marec 2022. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več spremeniti.

 

4, KAKO POTEKA PRVA PRIJAVA ZA IZREDNI ŠTUDIJ?

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

 

5.  VPISAN SEM BIL ŽE 1 LETO NA VIŠJO ŠOLO. ALI SE LAHKO VPIŠEM ŠE ENKRAT?

Študenti, ki ste že bili vpisani in želite zamenjati študijski program in te pravice ali pravice do ponavljanja letnika še niste izrabili, se morate prijaviti tako kot drugi kandidati.

 

6. ENKRAT SEM BIL ŽE VPISAN IN ENKRAT SEM ŽE PONAVLJAL 1. LETNIK NA VIŠJI ŠOLI. ALI SE LAHKO ŠE ENKRAT PRIJAVIM V 1. LETNIK REDNEGA ŠTUDIJA?

Ne. V redni študij se ne morete prijaviti. Lahko se prijavite za izredni študij.

 

7. VPISAN SEM BIL ŽE 1 LETO NA VISOKO ŠOLO (FAKULTETO, UNIVERZA). ALI SE LAHKO PREPIŠEM NA VIŠJO ŠOLO?

Študenti, ki ste že bili vpisani na visoko šolo (fakulteta, univerza) 1 leto in se želite vpisati na višjo šolo in te pravice še niste izrabili, se morate prijaviti tako kot drugi kandidati.

 

8. TRI OZIROMA VEČ LET SEM ŽE BIL VPISAN NA VISOKO ŠOLO (FAKULTETA, UNIVERZA), ALI SE LAHKO VPIŠEM NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO? ALI BOM IMEL STATUS ŠTUDENTA?

Kdor je bil že tri leta vpisan (redno ali izredno) v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju, lahko pa se vpiše v izredni študij, vendar brez možnosti uveljavljanja drugih brez pravic in ugodnosti iz statusa študenta (npr: do študentske prehrane, štipendije, zdravstvenega zavarovanja).

 

9. KONČAL SEM 3 LETNO SREDNJO POKLICNO ŠOLO. ALI LAHKO KANDIDIRAM NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO?

Ne. Kandidirajo lahko samo tisti, ki imajo/bodo letos končali 4-letno, 3+2, petletno srednjo šolo, ali tisti kandidati, ki imajo opravljen mojstrski, delovodski in poslovodski izpit in opravijo preizkus znanja (slovenski jezik in matematika ali tuji jezik) in imajo 3 leta delovnih izkušenj.

 

10. ALI OBSTAJA STAROSTNA OMEJITEV ZA VPIS V REDNI ALI IZREDNI ŠTUDIJ?

Ne, starostne omejitve ni.

 

11. ALI SE LAHKO ZAPOSLENI KANDIDAT PRIJAVI NA REDNI ŠTUDIJ?

Da, vendar bo moral, če bo sprejet v redni študij, obiskovati predavanja in vaje ter opravljati druge študijske obveznosti skupaj z rednimi študenti. Opravljene študijske obveznosti so namreč pogoj za napredovanje in končanje študijskega programa. Opozarjamo, da v skladu z 41. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju zaposleni študenti ne morejo uveljavljati drugih pravic in ugodnosti iz statusa (npr: do študentske prehrane, štipendije, zdravstvenega zavarovanja).

 

12. KAJ POMENI OMEJITEV VPISA?

Če bo za vpis v posamezni višješolski študijski program več prijav, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo višje strokovne šole do 19. aprila 2022 sprejele sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa boste izbrani po številu doseženih točk. Sklep o omejitvi vpisa bo objavljen do 26. aprila 2022 na spletni strani Višješolske prijavne službe.

V primeru omejitve vpisa imajo prednost kandidati pri vpisu v redni študij, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.

 

13. ALI MORAM POSLATI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV SKUPAJ S PRIJAVO VIŠJEŠOLSKI PRIJAVNI SLUŽBI?

Če boste opravljali splošno maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja v tem šolskem letu, v katerem se prijavljate na razpis, ali ste jih opravljali po juniju 2002, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ni treba pošiljati. Če ste srednjo šolo končali z maturo pred junijem 2002 oziroma z diplomo ali zaključnim izpitom ali imate opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, morate dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložiti k prijavi.

 

14. KO SE PRIJAVIM, ALI TO POMENI, DA SEM ŽE AVTOMATSKO VPISAN?

NE. Prijava ne pomeni vpisa. K vpisu boste povabljeni, ko se postopki zaključijo in boste prejeli od Višješolske prijavne službe, da ste sprejeti v določen program in šolo.

 

15. KDO VSE IN NA KAKŠEN NAČIN JE VKLJUČEN V IZVAJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA?

PRI poteka pod vodstvom enega ali več mentorjev v izbranem podjetju, mentorja-predavatelja na šoli in organizatorja PRI. Slednji pripravlja ustrezno strokovno gradivo za študente in mentorje ter izvaja vsa potrebna operativna dela v zvezi s pripravo, organizacijo in vrednotenjem oz. evalvacijo PRI. Mentorji, ki jih odlikujejo večletne delovne izkušnje na posameznem strokovnem skrbijo, da študent realizira zastavljene cilje učnega načrta PRI oz. usvaja kompetence predpisane s posameznim modulom PRI, prenašajo jim dragocene spretnosti in znanja ter jim pomagajo pri osebnem razvoju in razvoju karierne poti.

 

16. KAJ JE PREDNOST PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA?

Prednost PRI je, da študentu omogoča, da se že med študijem, preko na izkustvu temelječega učenja, seznani z delovnimi nalogami, ki jih bo izvajal ob vstopu na trg dela. Uspešno opravljeno PRI odpira vrata do zaposlitve.

 

17. KJE SE IZVAJA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE?

PRI se izvaja v podjetju, katerega dejavnost oziroma področje dela se pokriva z vsebinami študijskega programa za katerega se študent izobražuje. Študent si ustrezno podjetje, v katerem bo opravljal PRI, praviloma poišče sam. Kolikor pri tem ni uspešen, mu pomaga organizator PRI, saj ima šola sklenjene dogovore o izvajanju PRI z več kot 600 partnerskimi podjetji. Študent PRI lahko opravlja tudi v tujini v okviru Erasmus+ mobilnosti.

 

18. KOLIKO ČASA POTEKA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE?

Študenti morajo opraviti PRI v obsegu 800 ur, 400 ur v 1. letniku in 400 ur v 2. letniku. Koledarsko gledano to pomeni 10 tednov (v 1. letniku od aprila do konca junija, v 2. letniku pa od januarja do konca aprila). Potek PRI za izredni študij se ne razlikuje od poteka PRI na rednem študiju. Opravljajo ga vsi tisti izredni študenti, ki še niso tri leta zaposleni in vsi tisti, ki so zaposleni več kot tri leta, vendar na neustreznih delovnih mestih.

 

19. ZAKAJ JE POMEMBNO, DA JE PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE USPEŠNO OPRAVLJENO?

Opravljeno PRI je pogoj za ponavljanje letnika oziroma za prehod iz 1. v 2. letnik oziroma za prijavo na diplomski izpit.

 

20. KAKO SE PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ZAKLJUČI?

PRI v 1. letniku se zaključi s Poročilom študenta o opravljenem PRI in Poročilom mentorja o opravljenem PRI študenta, v 2. letniku pa poleg omenjenih poročil tudi s seminarsko nalogo. Slednja študentu predstavlja izhodišče za pripravo dispozicije diplomske naloge.
Znanje študenta na PRI oceni organizator PRI. Študent za vsak uspešno opravljen modul, v skladu s kriteriji ocenjevanja, pridobi izpitno oceno in ustrezno število kreditnih točk (za oba letnika skupaj od 21 do 23 kreditnih točk.

 

21. KDAJ SE LAHKO UVELJAVLJA PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA?

Priznavanje praktičnega izobraževanja lahko uveljavljajo vsi tisti izredni študenti, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem strokovnem področju. Podlaga za priznavanje usposabljanja je potrdilo podjetja oziroma zavoda o praktičnem usposabljanju in delu na ustreznem delovnem mestu z opisom usvojenih strokovnih kompetenc. Končno odločitev o priznavanju PRI sprejme Študijska komisija.

slovensko english      Šola prihodnosti

december 2022
ptsčpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

erasmus

 

Skupnost VSS 220

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information